Grozā
0.00€ 
Pieslēgties
   
Stirolakrila gruntējums porainu virsmu stiprināšanai; iekšējiem un ārējiem darbiem. Patēriņš: 50 - 250 ml / m2, atkarībā no pamatnes iesūcošas spējas. Gruntējums var tikt atšķaidīts ar ūdeni 1:1 vai 1:2.

EUH 208 Satur Reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-isotiazolin-3-ons [EK Nr. 247-500-7], un
2-metil-2H -isotiazol-3-ons [EK nē. 220-239-6] (3: 1). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.
 
ES robežvērtība šim produktam (produktu kategorijas (Kat A / h).): 50 g / l (2007) / 30 g / l (2010).
Šis produkts satur maks. 1.000 g / l gaistošo organisko savienojumu.

P102 Sargāt no bērniem.
1 l
 
1.49€
19 Ir noliktavā
3 l
 
5.99€
20 Ir noliktavā
5 l
 
7.99€
9 Ir noliktavā
10 l
 
14.99€
11 Ir noliktavā