Grozā
0.00€ 
Pieslēgties
   
Art.-Nr. 077-R
ilgtermiņa lamināta un gatava parketa šuvju aizsardzība. pēc žūšanas masa ir caurspīdīga un elastīga. Atkārtota parketa uzklāšana nav iespējama.
- tūbiņas pietiek uz 10 - 15 kv.m.
- salizturīgs

EUH208 Satur BENZIZOTSIATSOL 1,2-3 (2H) -OHS; 2-metil-2H-izotiazol-3-OHS. Maisījums 5-hlor-2-metil-2H-IZOTSIATSOL-ONS-3 un 2-metil-2H-IZOTSIATSOL-3-ONSVar izraisīt alerģiskas reakcijas.

H302 Kaitīgs, ja norij.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas iedarbības rezultātā.
 
P102 Sargāt no bērniem.
250 g
 
5.39€
223 Ir noliktavā