Grozā
0.00€ 
Pieslēgties
   
Art.-Nr 137

Balts gruntējums, lai izlīdzinātu pamatnes krāsu. Tas ir ideāli piemērots caurspīdīgu tapešu līmēšanai, it īpaši uz flizelna pamata, kā arī remonta darbiem, kur nepieciešama balta pamatne

Gruntējums palielina vaļīgo pamatņu stiprību un regulē absorbciju.

- optimāla tapešu līmēšana
- bez šķīdinātājiem
- 8 litriem pietiek ar 1 litru
- glabāšanas laiks vismaz 36 mēneši. no izgatavošanas datuma

EUH208 Satur 1,2-BENZISOTIAZOL-3 (2H) -ONS; 2-metil-2H-izotiazol-3-ONS. Var izraisīt alerģisku reakciju.

ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a, WB): 30 g/l (2010).
Šī produkta sastāvā ir maks. 1 g/l gaistošo organisko savienojumu.

Nepielietot temperatūrā zemākā par + 50C. Instrumentus pēs lietošanas izmazgāt ar ūdeni. Tilpni uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā vietā, bet temperatūrā augstākā par 00C.
2.5 l
 
11.99€
18 Ir noliktavā
5 l
 
20.29€
8 Ir noliktavā
10 l
 
33.79€
6 Ir noliktavā